söndag 31 mars 2013

31. Planer för framtiden

Det planeras för fullt, det är både långsiktiga och kortsiktiga planer. Även om det oftast inte blir som man planerar så är det roligt att fundera och planera hur man vill göra och hur saker ska bli.

Berättar mer om våra planer när det är mer än bara ett litet frö som börjat att gro i våra huvuden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar